5.1.
Η χρονική στιγμή των εγκεφαλικών βλαβών σε έμβρυα/νεογνά και η συσχέτισή τους με την κινητική και τη λεκτική τους ικανότητα (2022, PloS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262310)
Τα μωρά με υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια (ΥΙΕ) υφίστανται την εγκεφαλική βλάβη εξαιτίας της στέρησης οξυγόνου, εντός ημερών έως ωρών σε σχέση με τη γέννησή τους, ενώ τα μωρά με συγγενές καρδιακές βλάβες στερούνται σταθερά οξυγόνου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα -συχνά μήνες- στη μήτρα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διακριτές διαφορές στην καλωδίωση του εγκεφάλου μεταξύ των ομάδων συσχετίστηκαν με τα κινητικά και γλωσσικά αποτελέσματα αργότερα. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι τα νεογνά με συγγενές καρδιακές βλάβες είχαν χειρότερη γλωσσική λειτουργία στους 12 έως 18 μήνες και χειρότερη γνωστική, γλωσσική και κινητική λειτουργία στους 30 μήνες από τα βρέφη που γεννήθηκαν με ΥΙΕ, των οποίων τα αποτελέσματα και στα δύο χρονικά σημεία ήταν στο φυσιολογικό εύρος. Η κύρια διαφορά μεταξύ των εγκεφάλων όπως εμφανίστηκαν στην απεικόνιση, ήταν η ικανότητα τους να προβαίνουν σε παράλληλη μεταφορά πληροφοριών και στο σχηματισμό αλληλοεπιδρωμένων συσχετίσεων και συνδέσεων μεταξύ διαφόρων περιοχών του συστήματος, όπως είπε ο McQuillen.
5.2.
H επίδραση του είδους της οθόνης στην πνευματική υγεία των παιδιών (2021, JAMA Netw Open., doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.40875)
Ο Xuedi Li και οι συνεργάτες του, αξιολόγησαν εάν η χρήση συγκεκριμένων μορφών οθόνης (τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, βιντεοπαιχνίδια, ηλεκτρονική μάθηση και συνομιλία μέσω βίντεο) σχετίζονται με συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους , προβλήματα συμπεριφοράς, ευερεθιστότητα, υπερκινητικότητα και απροσεξία σε παιδιά και νέους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε μικρότερα παιδιά (μέση ηλικία τα5,9 έτη), ο υψηλότερος χρόνος τηλεόρασης συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς και υπερκινητικότητα/απροσεξία. Τα υψηλότερα επίπεδα χρόνου τηλεόρασης ή ψηφιακών μέσων συσχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και απροσεξίας, ενώ υψηλότερα επίπεδα χρόνου βιντεοπαιχνιδιών συσχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, ευερεθιστότητας, απροσεξίας και υπερκινητικότητας σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους (μέση ηλικία 11,3 ετών). Τα υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους συνδέθηκαν με υψηλότερα επίπεδα χρόνου ηλεκτρονικής μάθησης.
5.3.
Η σχέση της ανάπτυξης άσθματος με τη αναπνοή σε συνθήκες κυκλοφορικής μόλυνσης (2022, Health, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00255-2)
Σχεδόν 2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις παιδιατρικού άσθματος κάθε χρόνο μπορεί να προκαλούνται από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που σχετίζονται με την κυκλοφορία, ένα πρόβλημα ιδιαίτερα σημαντικό στις μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, το ποσοστό των περιπτώσεων παιδικού άσθματος που συνδέονται με το NO2 μειώθηκε από 20% το 2000 σε 16% το 2019. Αυτά τα καλά νέα σημαίνουν ότι ο καθαρότερος αέρας στην Ευρώπη και σε περιοχές των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε μεγάλα οφέλη για την υγεία των παιδιών, ειδικά εκείνων που ζουν σε γειτονιές κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και βιομηχανικές τοποθεσίες. «Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο καθαρός αέρας πρέπει να αποτελεί κρίσιμο μέρος των στρατηγικών που στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας των παιδιών».
5.4.
Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής σε καρκινοπαθείς (2021, Cancer, DOI: 10.1002/cncr.34055
Νέα έρευνα δείχνει ότι πολλά άτομα με καρκίνο χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής, συχνά με την πεποίθηση ότι τα προϊόντα θα μειώσουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν την ανάγκη για τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν συμβουλές με σαφήνεια στους ασθενείς σχετικά με την κατάλληλη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη του καρκίνου συνιστούν υγιεινή διατροφή και σωματική δραστηριότητα, αλλά δεν συνιστούν συμπληρώματα διατροφής, καθώς οι σχετικές κλινικές δοκιμές γενικά απέτυχαν να δείξουν όφελος -και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποδείξει βλάβες- που σχετίζονται με τα προϊόντα. Φαίνεται να είναι κοινή η άποψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λήψη μη συνταγογραφούμενων συμπληρωμάτων μπορεί να αποτρέψει την επανεμφάνιση του καρκίνου, ενώ ορισμένες βιταμίνες ή άλλα συμπληρώματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της ίδιας της αντικαρκινικής αγωγής.