Αναπνευστικές Παθήσεις

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας σε αναπνευστικές διαταραχές εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών. Οι φυσικοθεραπευτές αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διεπιστημονικής ομάδας, με ρόλο τόσο στη συμβουλευτική παρέμβαση όσο και στον σχεδιασμό του εξειδικευμένου προγράμματος. Η φυσικοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία, με προσαρμογή του προγράμματος ανάλογα με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας του ασθενή.

Οι καταστάσεις στις οποίες το παιδί μπορεί να έχει την ανάγκη της φυσικοθεραπευτής παρέμβασης είναι κάποια λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, πνευμονία, το άσθμα, η κυστική ίνωση, καταστάσεις όπου ο πόνος μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή, βήχας μετά από χειρουργική επέμβαση και διαταραχές του νευρικού συστήματος οι οποίες επηρεάζουν και το αναπνευστικό σύστημα.

Οι φυσικοθεραπείας θα πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις ανάγκες του ατόμου έτσι όπως θα αποφασιστούν μετά από λεπτομερή αξιολόγηση. Η αποτελεσματικότητα της επίδραση του προγράμματος θα πρέπει να επαναξιολογείται συνεχώς.

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να είναι απαραίτητη για την απομάκρυνση των  βρογχοπνευμονικών εκκρίσεων και για τη διατήρηση και βελτίωση της αερόβιας ικανότητας. Για ένα παιδί, η βασική καθημερινή λειτουργία είναι το παιχνίδι και μέσω της φυσικοθεραπείας μπορεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της ηλικίας του. Η φυσικοθεραπεία μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών αποκλίσεων, καθώς κάθε μείωση της συμμετρίας και της σωστής ευθυγράμμισης του κορμού, της σπονδυλικής στήλης και των πλευρών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αναπνευστικής ικανότητας λόγω πόνου, σκολίωσης ή κάποιας κύφωσης.

 

Αυτό που έχει σημασία είναι ο αναπνευστικός φυσιοθεραπευτής να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια ικανή αναπνευστική αξιολόγηση και την κατάλληλη θεραπεία στον ασθενή.

 

NeuroPhysioKids2021

Balachandran A, Shivbalan S, Thangavelu S., (2005), Chest physiotherapy in pediatric practice. Indian Pediatrics, 42:559–68.

Pryor JA, Prasad SA, (2008), eds. Physiotherapy techniques. In Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. 4th ed. Vol 1. Edinburgh: Elsevier Limited; 632

Simonds AK., (2007), Non-Invasive Respiratory Support: A Practical Handbook. 3rd ed. Vol 1. London: Hodder Arnold:370

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids