Υπηρεσίες

Στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου μας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός παιδιού μέχρι και την ενήλική και γεροντική ηλικία.

Υπηρεσίες

Στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου μας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες
από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός παιδιού μέχρι και την ενήλική και γεροντική ηλικία.

Συμβουλευτική

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις μας στα πρόωρα νεογνά …

Πρώιμη παρέμβαση

Σα συνέχεια της συμβουλευτικής και σε συνεργασία με το περιβάλλον τους βρέφους…

Φυσικοθεραπεία σε παιδιά

Όλες οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούμε, έχουν επιστημονική τεκμηρίωση…

Φυσικοθεραπεία ενήλικων

Κάθε νευρολογικός ασθενής αποτελεί για μας μια ξεχωριστή προσωπικότητα…

Μέθοδοι παρέμβασης

Οι μέθοδοι φυσικοθεραπείας είναι «μικρά δάνεια» που χρησιμοποιούμε από την μεγάλη παρακαταθήκη της επιστημονικής γνώσης…

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids