Μέθοδοι Παρέμβασης

Σαν θεραπευτές θεωρούμε ότι μέσα από εξειδικευμένη προσέγγιση μπορούμε αποτελεσματικά να απαντήσουμε στις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους.

Οι μέθοδοι φυσικοθεραπείας είναι «μικρά δάνεια» που χρησιμοποιούμε από την μεγάλη παρακαταθήκη της επιστημονικής γνώσης.

Για εμάς στη Neurophysiokids η μέθοδος BOBATH-NDT είναι το υπόβαθρο στο οποίο στηριζόμαστε όλοι οι θεραπευτές, για να διαμορφώσουμε το σκεπτικό και την εφαρμογή της παρέμβασης μας. Είμαστε πιστοποιημένοι στην βασική εκπαίδευση BOBATH στα παιδιά και οι περισσότεροι στην εξειδίκευση στα νεογνά και βρέφη (NDT Baby course). Επιπλέον της μεθόδου BOBATH χρησιμοποιούνται και άλλα θεραπευτικά πρωτόκολλα /τεχνικές που κατά περίπτωση και κλινική συμπτωματολογία ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Εκπαιδευτήκαμε από πιστοποιημένους δασκάλους και χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, της myofaschial release, της PNF για νευρομυική επανεκπαίδευση, εφαρμογές του kinesiotape, clinical pilates και pilates, τη μέθοδο Schroth για την αντιμετώπιση αποκλίσεων στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και τεχνικές της φυσικοθεραπείας σε ογκολογικό ασθενή.

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids