Εκφυλιστικές Παθήσεις

H κάκωση του νωτιαίου μυελού είναι κάθε τραυματισμός τμήματος του νωτιαίου μυελού ή των νεύρων που υπάρχουν μετά το τέλος του νωτιαίου μυελού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, περίπου 84% η αιτία της κάκωσης είναι κάποιος τραυματισμός (αυτοκινητιστικά ατυχήματα, μαχαιρώματα, πυροβολισμοί, πτώσεις), ενώ το 16% έχει μη τραυματική αιτιολογία (δισχιδής ράχη, αγγειακές δυσμορφίες, πολλαπλή σκλήρυνση, αγγειακό επεισόδιο, απόστημα, όγκος, μόλυνση)

Το νευρολογικό επίπεδο βλάβης καθορίζεται από το πιο κοντινό στη βλάβη επίπεδο του νωτιαίου μυελού, στο οποίο υπάρχει άθικτη αισθητική και αντιβαρική κινητική λειτουργία και είναι ένας σημαντικός δείκτης μαζί με το εύρος της κάκωσης, ώστε να καθοριστεί η πρόγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Το επίκεντρο της φυσικοθεραπείας διαφέρει ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Κάθε στάδιο έχει τους δικούς του στόχους ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις του ασθενή και του περιβάλλοντός του. Αυτό που ισχύει ούτως η άλλως είναι η προαγωγή της νευροπλαστικότητας και της αποκατάστασης  και όχι μόνο η αντισταθμιστική προσέγγιση.

Από τα αρχικά στάδια της αποκατάστασης η αναπνευστική φροντίδα, η διατήρηση των ευρών κίνησης, η ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου και η ενδυνάμωση είναι βασικοί στόχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια του προγράμματος τρόποι εκπαίδευσης της μετακίνησης και της ανεξαρτησίας σε δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει η απαραίτητη επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αποκατάστασης. Έτσι κάθε στιγμή επιλέγεται ο κοινός στόχος, ενώ προτείνονται υποστηρικτικά και βοηθητικά μέσα, έτσι όπως απαιτούνται ώστε να υπάρχει η κατάλληλη εξέλιξη του προγράμματος.

Ο απόλυτος στόχος μετά από τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, είναι η ενσωμάτωση και η συμμετοχή του ασθενή στο κοινωνικό σύνολο. 

 

NeuroPhysioKids 2021

Harvey L. (2008), Management of Spinal Cord Injuries: A Guide for Physiotherapists. Elsevier Health Sciences

Harvey L. (2016), Physiotherapy rehabilitation for people with spinal cord injuries. Journal of

Physiotherapy 62: 4–11

Nichols-Larsen D. et al. (2017), Νευρολογική Αποκατάσταση, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας

Singh A. et al. (2014), Global prevalence and incidence of traumatic spinal cord injury. Clinical epidemiology, 6:309

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids