Εκφυλιστικές Παθήσεις

Ο όρος «νευροεκφυλιστικές παθήσεις» έχει μια ευρεία έννοια και περιλαμβάνει μία σειρά από παθήσεις του νευρικού συστήματος στις οποίες σταδιακά εμφανίζεται μια εκφύλιση η οποία μπορεί να επηρεάσει σε διάφορους βαθμούς την καθημερινότητα του ασθενή. Στις μέρες μας οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις αυξάνουν σε συχνότητα, από τη μία εξαιτίας των συνθηκών του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και από την άλλη εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης. H αύξηση των περιστατικών αυτών είναι πιθανό να σχετίζεται επίσης με γενετικούς παράγοντες, αλλά και με τις αυξημένες δυνατότητες διάγνωσης και τεκμηρίωσής τους.

Οι νευροεφυλιστικές παθήσεις οι οποίες διαγιγνώσκονται πιο συχνά είναι η  σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Alzheimer, η νόσος του Parkinson, οι νόσοι του κινητικού, η νόσος Huntington, η νωτιαία μυϊκή ατροφία και η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση.

Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχουν ριζικές θεραπείες, η έγκαιρη διάγνωση μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα των παθήσεων προλαμβάνοντας στο ποσοστό που μας αναλογεί την επιδείνωση των συμπτωμάτων. Η άμεση ενημέρωση και ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης των διαταραχών, απαιτούν μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτών, του ασθενή και των φροντιστών του.  

Οι φυσιοθεραπευτές διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στη διαχείριση της πολλαπλής σκλήρυνσης σε όλη τη διάρκεια της νόσου. Αρχικά υπάρχει η εκπαίδευση και κατανόηση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στην διατήρηση του ανθρώπου σε ένα επίπεδο ενεργητικότητα και κινητικότητας. Υπάρχει ο προσδιορισμός των σωματικών ικανοτήτων που πρέπει να βελτιωθούν και η ρεαλιστική στόχευση με ταυτόχρονη συναισθηματική υποστήριξη.  Περιλαμβάνονται πρόγραμμα άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και λειτουργικής ενσωμάτωσης του ασθενή γιατί ο πιο σημαντικός στόχος από όλους είναι η διατήρηση της αυτονομίας του ασθενή. Η θεραπεία επομένως δε βασίζεται μόνο στη βελτίωση των διαταραχών αλλά μέσω μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στην ίδια τη δραστηριότητα στοχεύουμε την βελτίωση σε επίπεδων καθημερινών λειτουργιών. Σε περίπτωση εξέλιξης της νόσου, ο ασθενής μπορεί να έχει αυξανόμενη ανάγκη για χρήση εξοπλισμού (π.χ. λαβές, καρέκλες ντους, περιπατητές) μια διαδικασία στην οποία ο φυσικοθεραπευτής θα συμμετέχει σε επίπεδο συμβουλευτικό και καθοδηγητικό.

Ο στόχος της φυσικοθεραπείας στις νευροεκφυλιστικές παθήσεις είναι να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής στον ασθενή, για περισσότερο χρονικό διάστημα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του συνόλου της ομάδας αποκατάστασης. Άλλωστε το επίκεντρο όλων μας θα πρέπει να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.

 

NeuroPhysioKids 2021

Fry D, Chiara T., (2010), Pulmonary Dysfunction, Assessment, and Treatment in Multiple Sclerosis. Int J MS Care, 12:97–104

Rohrig M., (2018), Physical therapy in multiple sclerosis, national MS society

Wiles CM., (2008), Physiotherapy and related activities in multiple sclerosis, Mult Scler., 14:863–871

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids