Μυοπάθειες

Οι μυοπάθειες είναι μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ανώμαλη δομή ή λειτουργία του σκελετικού μυς. Η αιτιολογία ποικίλλει ανάλογα με την επί μέρους μορφή της μυοπάθειας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων επηρεάζονται οι μύες χωρίς να εμπλέκεται το νευρικό σύστημα και χωρίς να υπάρχει διαταραχή της νευρομυϊκής σύνδεσης. Οι μυϊκές κράμπες, η δυσκαμψία και ο σπασμός συχνά συσχετίζονται με μορφές μυοπάθειας.  Οι ανωμαλίες της δομής των μυϊκών κυττάρων και του μεταβολισμού, οδηγούν σε διάφορα μοτίβα μυϊκής αδυναμίας και σε δυσλειτουργίες.

Οι μυοπάθειες μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: τις κληρονομικές και τις επίκτητες. Η χρονική πορεία, το πρότυπο της μυϊκής αδυναμίας και η απουσία ή η παρουσία οικογενειακού ιστορικού μυοπάθειας, βοηθά στη διάκριση μεταξύ των δύο τύπων. Μέσα σε αυτή την ομάδα των παθήσεων υπάγονται για παράδειγμα οι δερματομυοσίτιδες, οι πολυμυοσίτιδες, οι μυϊκές δυστροφίες και οι μιτοχονδριακές μυοπάθειες. 

Από την αξιολόγηση ακόμη ο ασθενής θα αντιληφθεί ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της αποκατάστασης. Οι στόχοι του προγράμματος θα συζητηθούν με τον ίδιο και τους φροντιστές του και θα είναι κοινοί, βασισμένοι στις επιδιώξεις και τις δυνατότητες του ατόμου. Μερικοί από τους στόχους που συχνά θέτονται σε περιπτώσεις μυοπαθειών είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν και οι λειτουργικές ικανότητες του ατόμου. Υπάρχει μέριμνα για τη σωστή διαχείριση της κόπωσης και την αύξηση της αντοχής, τη διατήρηση των ευρών κίνησης, την πρόληψη της ατροφίας και την αποφυγή δευτερευόντων τραυματισμών εξαιτίας κακής εμβιομηχανικής. Ο μέγιστος στόχος που τίθεται για το άτομο είναι η μέγιστη αυτονομία και η ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύνολο.    

Το πρόγραμμα θα είναι εξειδικευμένο και θα περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης με προσοχή στις αντενδείξεις, παιχνίδια που θα βοηθάν τη συμμετοχή ατόμων μικρότερης ηλικίας και φυσικά ενσωμάτωση των κινήσεων σε καθημερινές λειτουργίες. Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων θα εφαρμόζονται μετά από συζητήσεις και πιθανούς επανακαθορισμούς των στόχων.

 

NeuroPhysioKids 2021

Andrews JG, Conway K, Westfield C, et al. Implementation of Duchenne Muscular Dystrophy Care Considerations. Pediatrics 2018;142

Domingo-Horne R., Salajegheh M., (2018), An Approach to Myopathy for the Primary Care Clinician, The American Journal of Medicine, Vol 131, No 3

Phillips B., Mastaglia F., (2000), Exercise therapy in patients with myopathy, Current Opinion in Neurology 13(5):547-52

Turner C, Hilton-Jones D. Myotonic dystrophy: diagnosis, management and new therapies. Current opinion in neurology 2014;27:599-606

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids