Πρώιμη Παρέμβαση

Η νευροπλαστικότητα είναι η κινητήρια δύναμη για την παρέμβαση στις ευαίσθητες ηλικίες των νεογνών και βρεφών. Μέσω των χειρισμών και της ρύθμισης του περιβάλλοντος, παρέχουμε ευκαιρίες στο νευρικό σύστημα να βιώσει ωφέλιμα ερεθίσματα,με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει κατάλληλα. Πολλές είναι οι φορές που καταλήγουμε να διαπιστώνουμε πως η σωστή καθοδήγηση και φυσικοθεραπεία αποτελούν μάλλον έγκαιρη παρά πρώιμη παρέμβαση. Η ταχύτητα ανάπτυξης του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος, δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις και παραλήψεις. Οι στοχευμένες προσαρμογές, τα ρεαλιστικά αναπτυξιακά βήματα και η προσεκτική ερμηνεία και πρόβλεψη, θα παρέχουν τη βοήθεια που απαιτεί η κρίσιμη βρεφική περίοδος. Πιστεύουμε σε μια θεραπευτική πρόταση με επίκεντρο το βρέφος και την οικογένειά του.

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids